Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing.  Dit betekent dat iedereen op grond van de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie de informatie op deze website mag hergebruiken, tenzij anders is aangegeven.

Het recht op hergebruik geldt voor alle soorten informatie zoals teksten, rapporten, grafieken en afbeeldingen. Het hergebruik geldt zowel voor commerciële als een niet-commerciële doelen.

Hergebruik is toegestaan tenzij: