Over Informatiepunt Kinderopvangtoeslag

Op deze site vindt u documenten over de kinderopvangtoeslag. Deze documenten en besluiten zijn openbaar gemaakt na de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Via de zoekfunctie heeft u toegang tot het archief van stukken die door de verschillende departementen aan de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag zijn verstrekt.

Deze website zal de komende tijd aangevuld worden met informatie met betrekking tot de kinderopvangtoeslag, waaronder voorbereidingsdossiers voor de Parlementaire Ondervraging Kinderopvangtoeslag van (oud-)bewindspersonen, informatie die eerder is gedeeld met de Tweede Kamer en besluiten op Wob-verzoeken. De stukken op de website zijn gelakt op persoonsgegevens en informatie die geen raakvlak heeft met de kinderopvangtoeslag. Besluiten en documenten over de kinderopvangtoeslag van vóór 15 januari 2021 staan op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten.

Het Informatiepunt Kinderopvangtoeslag is ontwikkeld door het ministerie van Financiën. Het informatiepunt wordt de komende tijd stap voor stap verder uitgebreid. Sommige documenten en functies zijn nu dus nog niet beschikbaar.