Privacy

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Verantwoordelijke ministeries

Het verantwoordelijke ministerie voor het verwerken van persoonsgegevens, wordt altijd genoemd op de hetbetreffende pagina. Op die pagina vindt u (indien van toepassing) informatie over het type persoonsgegevens dat wordt verwerkt, het doel van de verwerking, de bewaartermijn en andere relevante informatie over uw persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van uw rechten om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen, dient u een verzoek in te dienen bij de privacy officer van het betreffende ministerie. De contactgegevens van de ministeries vindt u hieronder:

De Rijksoverheid publiceert een register van verwerkingsactiviteiten. Hierin zijn alle verwerkingen van persoonsgegevens op te zoeken. U vindt dit register op avgregisterrijksoverheid.nl.

Cookies

Wij gebruiken het statistiekenprogramma Piwik om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine. Hiertoe verzamelen wij, net als elke website, IP-adressen van onze bezoekers. 

Lees meer over het cookiegebruik op deze website

Privacyverklaring Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Op termijn zullen wij op deze site WOB-verzoeken publiceren. Het betreffende ministerie verwerkt persoonsgegevens die u ons verstrekt in uw WOB-verzoek. Dit zijn bijvoorbeeld uw naw gegevens (naam, adres, woonplaats).

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw verzoek te kunnen behandelen. De rechtsgrondslag voor verwerkingen in het kader van WOB-verzoeken is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (de WOB).

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Het ministerie bewaart uw persoonsgegevens 5 jaarin het kader van de Archiefwet.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het ministerie verkoopt of deelt uw gegevens niet.

Persoonsgegevens langer bewaren

Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden zijn niet absoluut, maar moeten gewogen worden tegen andere rechten en belangen. In een beperkt aantal gevallen is het toegestaan om gegevens langer te bewaren . Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt en de vastgelegde gegevens noodzakelijk zijn voor opsporing. Dit kan een verlenging van de bewaartermijn tot gevolg hebben.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het ministerie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het betreffende ministerie. U kunt ook een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.